2 years ago ☆ 1 note
#love #gif 
love this gif

love this gif

:فيس يسسعٌبل:

image

ذآ الإنسسآن دميير, وخقٌووقيُ.
 مثثـآل الرجووٌله المثثـآلييه „ألنظظره …… تبـآ لك 
في ذآ الموٌفي م ششرفنآه ألأ ششويآ م طوول.. [
بس حلآ الموفُي , طلته “تخلي الشي له طعم.ّ
كم أحبك ي هذآ , أذهب الى الجحييم.ّ 

ذآ الإنسسآن دميير, وخقٌووقيُ.

 مثثـآل الرجووٌله المثثـآلييه „ألنظظره …… تبـآ لك 

في ذآ الموٌفي م ششرفنآه ألأ ششويآ م طوول.. [

بس حلآ الموفُي , طلته “تخلي الشي له طعم.ّ

كم أحبك ي هذآ , أذهب الى الجحييم.ّ